Đim chun trúng tuyn vào lp 10 tnh Phú Yên năm hc 2017-2018

Xem đim chun vào lp 10 năm hc 2017-2018  tnh Phú Yên bn son tin như sau:

Son: HB mãtrường gi 8785

Mã trường và cách son tin c th đ ly đim chun tng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi ch đi, bn có th tham kho đim chun vào lp 10 ti  tnh Phú Yên năm 2016 hoc tham kho thng kê đim chun vào lp 10  tnh Phú Yên nhiu năm liên tiếp (bm vào đây đ xem)

Đim chun vào lp 10  tnh Phú Yên năm hc 2016-2017
Đ xem đim chun lp 10  tnh Phú Yên năm 2016-2017, bn Son tin như sau:
Trường THPT
Soạn tin
Chu Văn An
Soạn: HB 29890 gửi 8785
DTNT tỉnh
Soạn: HB 29891 gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn: HB 29892 gửi 8785
Lê Lợi
Soạn: HB 29893 gửi 8785
Lê Thành Phương
Soạn: HB 29894 gửi 8785
Lê Trung Kiên
Soạn: HB 29895 gửi 8785
Ngô Gia Tự
Soạn: HB 29896 gửi 8785
Nguyễn Bá Ngọc
Soạn: HB 29897 gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
Soạn: HB 29898 gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn: HB 29899 gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HB 29900 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HB 29901 gửi 8785
Nguyễn T Minh Khai
Soạn: HB 29902 gửi 8785
Nguyễn Thái Bình
Soạn: HB 29903 gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HB 29904 gửi 8785
Nguyễn Trường Tộ
Soạn: HB 29905 gửi 8785
Nguyễn Văn Linh
Soạn: HB 29906 gửi 8785
Nguyễn Viết Xuân
Soạn: HB 29907 gửi 8785
Phạm Văn Đồng
Soạn: HB 29908 gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn: HB 29909 gửi 8785
Phan Chu Trinh
Soạn: HB 29910 gửi 8785
Phan Đình Phùng
Soạn: HB 29911 gửi 8785
Trần Bình Trọng
Soạn: HB 29912 gửi 8785
Trần Phú
Soạn: HB 29913 gửi 8785
Trần Quốc Tuấn
Soạn: HB 29914 gửi 8785
Trần Suyền
Soạn: HB 29915 gửi 8785
Võ Thị Sáu
Soạn: HB 29916 gửi 8785
Võ Nguyên Giáp
Soạn: HB 29917 gửi 8785
Võ Văn Kiệt
Soạn: HB 29918 gửi 8785

Đim chun các lp chuyên THPT Lương Văn Chánh

Môn chuyên
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HB 29919 gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HB 29920 gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HB 29921 gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HB 29922 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HB 29923 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HB 29924 gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn: HB 29925 gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HB 29926 gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HB 29927 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên
Soạn: HB 29928 gửi 8785
Lớp phổ thông
Soạn: HB 29929 gửi 8785
Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm thi vào 10-Kênh thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT đầy đủ nhất ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top