Đim chun trúng tuyn vào lp 10 tnh Vĩnh Long năm hc 2017-2018

Xem đim chun vào lp 10 năm hc 2017-2018  tnh Vĩnh Long bn son tin như sau:

Son: HB mãtrường gi 8785

Mã trường và cách son tin c th đ ly đim chun tng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi ch đi, bn có th tham kho đim chun vào lp 10 ti  tnh Vĩnh Long năm 2016 hoc tham kho thng kê đim chun vào lp 10  tnh Vĩnh Long nhiu năm liên tiếp (bm vào đây đ xem)

Đim chun vào lp 10  tnh Vĩnh Long năm hc 2016-2017
Để xem điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Vĩnh Long, bạn soạn tin như sau

Trường THPT
Soạn tin
Lưu Văn Liệt
Soạn HB 23243 gửi 8785
Nguyễn Thông
Soạn HB 23244 gửi 8785
Trưng Vương
Soạn HB 23245 gửi 8785
Vĩnh Long
Soạn HB 23246 gửi 8785
Năng khiếu TDTT
Soạn HB 23247 gửi 8785
Phạm Hùng
Soạn HB 23248 gửi 8785
Phú Quới
Soạn HB 23249 gửi 8785
Hòa Ninh
Soạn HB 23250 gửi 8785
Mang Thít
Soạn HB 23251 gửi 8785
Nguyễn Văn Thiệt
Soạn HB 23252 gửi 8785
Mỹ Phước
Soạn HB 23253 gửi 8785
Võ Văn Kiệt
Soạn HB 23254 gửi 8785
Nguyễn Hiếu Tự
Soạn HB 23255 gửi 8785
Hiếu Phụng
Soạn HB 23256 gửi 8785
Hiếu Nhơn
Soạn HB 23257 gửi 8785
Bình Minh
Soạn HB 23258 gửi 8785
Hoàng Thái Hiếu
Soạn HB 23259 gửi 8785
Tân Quới
Soạn HB 23260 gửi 8785
Tân Lược
Soạn HB 23261 gửi 8785
Mỹ Thuận
Soạn HB 23262 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Soạn HB 23263 gửi 8785
Tam Bình
Soạn HB 23264 gửi 8785
Long Phú
Soạn HB 23265 gửi 8785
Phú Thịnh
Soạn HB 23266 gửi 8785
Phan Văn Hòa
Soạn HB 23267 gửi 8785
Trà Ôn
Soạn HB 23268 gửi 8785

Đim chun, Đim chun 2017, Vĩnh Long, Đim chun vào 10, Đim chun 2017


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm thi vào 10-Kênh thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT đầy đủ nhất ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top