Đim chun trúng tuyn vào lp 10 tnh Vĩnh Long năm hc 2017-2018

Xem đim chun vào lp 10 năm hc 2017-2018  tnh Vĩnh Long bn son tin như sau:

Son: HB mãtrường gi 8785

Mã trường và cách son tin c th đ ly đim chun tng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 
Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Vĩnh Long năm học 2017-2018. Các trường THPT công lập tỉnh Vĩnh Long được giao chỉ tiêu tuyển sinh trong địa bàn và ngoài địa bàn của mỗi trường THPT

Điểm chuẩn vào 10 của các thí sinh ngoài địa bàn thường cao hơn so với các thí sinh trong địa bàn.
Để tham khảo DkDC2017, thứ tự DkDC2017 (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 30) vào lớp 10 năm học 2017-2018 công lập tỉnh Vĩnh Long soạn tin:
Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống.  Đây chỉ là dự kiến của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật thông tin từ Sở GD&ĐT Vĩnh Long.
Trường THPT
Soạn tin
Lưu Văn Liệt
32145
Soạn HB 32145 gửi 8785
Nguyễn Thông
32146
Soạn HB 32146 gửi 8785
Trưng Vương
32147
Soạn HB 32147 gửi 8785
Vĩnh Long
32148
Soạn HB 32148 gửi 8785
Năng khiếu TDTT
32149
Soạn HB 32149 gửi 8785
Phạm Hùng
32150
Soạn HB 32150 gửi 8785
Phú Quới
32151
Soạn HB 32151 gửi 8785
Hòa Ninh
32152
Soạn HB 32152 gửi 8785
Mang Thít
32153
Soạn HB 32153 gửi 8785
Nguyễn Văn Thiệt
32154
Soạn HB 32154 gửi 8785
Mỹ Phước
32155
Soạn HB 32155 gửi 8785
Võ Văn Kiệt
32156
Soạn HB 32156 gửi 8785
Nguyễn Hiếu Tự
32157
Soạn HB 32157 gửi 8785
Hiếu Phụng
32158
Soạn HB 32158 gửi 8785
Hiếu Nhơn
32159
Soạn HB 32159 gửi 8785
Bình Minh
32160
Soạn HB 32160 gửi 8785
Hoàng Thái Hiếu
32161
Soạn HB 32161 gửi 8785
Tân Quới
32162
Soạn HB 32162 gửi 8785
Tân Lược
32163
Soạn HB 32163 gửi 8785
Mỹ Thuận
32164
Soạn HB 32164 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
32165
Soạn HB 32165 gửi 8785
Tam Bình
32166
Soạn HB 32166 gửi 8785
Long Phú
32167
Soạn HB 32167 gửi 8785
Phú Thịnh
32168
Soạn HB 32168 gửi 8785
Phan Văn Hòa
32169
Soạn HB 32169 gửi 8785
Trà Ôn
32170
Soạn HB 32170 gửi 8785
Lê Thanh Mừng
32171
Soạn HB 32171 gửi 8785
Hựu Thành
32172
Soạn HB 32172 gửi 8785
Vĩnh Xuân
32173
Soạn HB 32173 gửi 8785
Hòa Bình
32174
Soạn HB 32174 gửi 8785Trong khi ch đi, bn có th tham kho đim chun vào lp 10 ti  tnh Vĩnh Long năm 2016 hoc tham kho thng kê đim chun vào lp 10  tnh Vĩnh Long nhiu năm liên tiếp (bm vào đây đ xem)

Đim chun vào lp 10  tnh Vĩnh Long năm hc 2016-2017
Để xem điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Vĩnh Long, bạn soạn tin như sau

Trường THPT
Soạn tin
Lưu Văn Liệt
Soạn HB 23243 gửi 8785
Nguyễn Thông
Soạn HB 23244 gửi 8785
Trưng Vương
Soạn HB 23245 gửi 8785
Vĩnh Long
Soạn HB 23246 gửi 8785
Năng khiếu TDTT
Soạn HB 23247 gửi 8785
Phạm Hùng
Soạn HB 23248 gửi 8785
Phú Quới
Soạn HB 23249 gửi 8785
Hòa Ninh
Soạn HB 23250 gửi 8785
Mang Thít
Soạn HB 23251 gửi 8785
Nguyễn Văn Thiệt
Soạn HB 23252 gửi 8785
Mỹ Phước
Soạn HB 23253 gửi 8785
Võ Văn Kiệt
Soạn HB 23254 gửi 8785
Nguyễn Hiếu Tự
Soạn HB 23255 gửi 8785
Hiếu Phụng
Soạn HB 23256 gửi 8785
Hiếu Nhơn
Soạn HB 23257 gửi 8785
Bình Minh
Soạn HB 23258 gửi 8785
Hoàng Thái Hiếu
Soạn HB 23259 gửi 8785
Tân Quới
Soạn HB 23260 gửi 8785
Tân Lược
Soạn HB 23261 gửi 8785
Mỹ Thuận
Soạn HB 23262 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Soạn HB 23263 gửi 8785
Tam Bình
Soạn HB 23264 gửi 8785
Long Phú
Soạn HB 23265 gửi 8785
Phú Thịnh
Soạn HB 23266 gửi 8785
Phan Văn Hòa
Soạn HB 23267 gửi 8785
Trà Ôn
Soạn HB 23268 gửi 8785

Đim chun, Đim chun 2017, Vĩnh Long, Đim chun vào 10, Đim chun 2017


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm thi vào 10-Kênh thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT đầy đủ nhất ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top