Đim chun trúng tuyn vào lp 10 tnh Qung Ngãi năm hc 2017-2018

Xem đim chun vào lp 10 năm hc 2017-2018  tnh Qung Ngãi bn son tin như sau:

Son: HB mãtrường gi 8785

Mã trường và cách son tin c th đ ly đim chun tng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi ch đi, bn có th tham kho đim chun vào lp 10 ti  tnh Qung Ngãi năm 2016 hoc tham kho thng kê đim chun vào lp 10  tnh Qung Ngãi nhiu năm liên tiếp (Bm vào đây đ xem)

Đim chun vào lp 10  tnh Qung Ngãi năm hc 2016-2017
Đ xem đim chun lp 10  tnh Qung Ngãi năm 2016-2017, bn Son tin như sau:

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào từng lớp 10 chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi năm học 2016-2017 như sau: 
Tên trường
Soạn tin
Chuyên Lê Khiết
Chuyên Toán
Soạn HB 23280 gửi 8785
Chuyên  Lý
Soạn HB 23281 gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HB 23282 gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HB 23283 gửi 8785
Chuyên Văn
Soạn HB 23284 gửi 8785
Chuyên Anh
Soạn HB 23285 gửi 8785
Chuyên Tin
Soạn HB 23286 gửi 8785
Lớp không chuyên
Soạn HB 23287 gửi 8785
Chuyên Lịch sử
Soạn HB 23288 gửi 8785
Chuyên Địa lý
Soạn HB 23289 gửi 8785

II. Đối với các trường THPT Không chuyên tại Quảng Ngãi STT
Tên trường
Soạn tin
1
Ba Gia
Soạn HB 23851 gửi 8785
2
Bình Sơn
Soạn HB 23852 gửi 8785
3
Chu Văn An
Soạn HB 23853 gửi 8785
4
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn HB 23854 gửi 8785
5
Lê Quý Đôn
Soạn HB 23855 gửi 8785
6
Lê Trung Đình
Soạn HB 23856 gửi 8785
7
Lương Thế Vinh
Soạn HB 23857 gửi 8785
8
Nguyễn Công Phương
Soạn HB 23858 gửi 8785
9
Nguyễn Công Trứ
Soạn HB 23859 gửi 8785
10
Phạm Văn Đồng
Soạn HB 23860 gửi 8785
11
Số 1 Đức Phổ
Soạn HB 23861 gửi 8785
12
Số 1 Nghĩa Hành
Soạn HB 23862 gửi 8785
13
Số 1 Tư Nghĩa
Soạn HB 23863 gửi 8785
14
Số 2 Đức Phổ
Soạn HB 23864 gửi 8785
15
Số 2 Mộ Đức
Soạn HB 23865 gửi 8785
16
Số 2 Nghĩa Hành
Soạn HB 23866 gửi 8785
17
Số 2 Tư Nghĩa
Soạn HB 23867 gửi 8785
18
Sơn Mỹ
Soạn HB 23868 gửi 8785
19
Thu Xà
Soạn HB 23869 gửi 8785
20
Trần Kỳ Phong
Soạn HB 23870 gửi 8785
21
Trần Quang Diệu
Soạn HB 23871 gửi 8785
22
Trần Quốc Tuấn
Soạn HB 23872 gửi 8785
23
Vạn Tường
Soạn HB 23873 gửi 8785
24
Võ Nguyên Giáp
Soạn HB 23874 gửi 8785
Đim chun, Đim chun 2017, Qung Ngãi, Tnh Qung Ngãi, Đim chun vào 10, Đim chun 2017Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm thi vào 10-Kênh thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT đầy đủ nhất ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top