Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Thái Bình

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Bình năm học 2017 - 2018


Đang cập nhật


Căn cứ vào:
- Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT tại Thái Bình
- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 Công lập Thái Bình
- Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm học 2017-2018 Công lập Thái Bình
- Đề thi và đáp án các môn thi  - .

Chúng tôi đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 (viết tắt là DkDC2017) Công lập Thái Bình, đồng thời xếp thứ tự điểm chuẩn dự kiến để các bạn học sinh và các bậc PHHS dễ dàng so sánh mức độ cao thấp về điểm chuần giữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
Để tham khảo DkDC2017, thứ tự DkDC2017  vào lớp 10 năm học 2017-2018 Thái Bình  soạn tin:
Soạn HB dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT Công lập TP Thái Bình như sau: 
Tên trường
Soạn tin
Hưng Nhân
32026
Soạn HB 32026 gửi 8785
Bắc Duyên Hà
32027
Soạn HB 32027 gửi 8785
Nam Duyên Hà
32028
Soạn HB 32028 gửi 8785
Đông Hưng Hà
32029
Soạn HB 32029 gửi 8785
Quỳnh Côi
32030
Soạn HB 32030 gửi 8785
Quỳnh Thọ
32031
Soạn HB 32031 gửi 8785
Phụ Dực
32032
Soạn HB 32032 gửi 8785
Tiên Hưng
32033
Soạn HB 32033 gửi 8785
Bắc Đông Quan
32034
Soạn HB 32034 gửi 8785
Nam Đông Quan
32035
Soạn HB 32035 gửi 8785
Mê Linh
32036
Soạn HB 32036 gửi 8785
Đông Thụy Anh
32037
Soạn HB 32037 gửi 8785
Tây Thụy Anh
32038
Soạn HB 32038 gửi 8785
Thái Ninh
32039
Soạn HB 32039 gửi 8785
Thái Phúc
32040
Soạn HB 32040 gửi 8785
Lê Quý Đôn
32041
Soạn HB 32041 gửi 8785
Nguyễn Đức Cảnh
32042
Soạn HB 32042 gửi 8785
Nguyễn Trãi
32043
Soạn HB 32043 gửi 8785
Vũ Tiên
32044
Soạn HB 32044 gửi 8785
Lý Bôn
32045
Soạn HB 32045 gửi 8785
Phạm Quang Thẩm
32046
Soạn HB 32046 gửi 8785
Nguyễn Du
32047
Soạn HB 32047 gửi 8785
Bắc Kiến Xương
32048
Soạn HB 32048 gửi 8785
Chu Văn An
32049
Soạn HB 32049 gửi 8785
Bình Thanh
32050
Soạn HB 32050 gửi 8785
Tây Tiền Hải
32051
Soạn HB 32051 gửi 8785
Nam Tiền Hải
32052
Soạn HB 32052 gửi 8785
Đông Tiền Hải
32053
Soạn HB 32053 gửi 8785

 Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Thái Bình
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Bình năm học 2016 - 2017


Soạn HB dấu cách Mã trường gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Bình như sau:
Soạn HB mãtrường gửi 8785


Tên trường THPT
Soạn tin
Bắc Đông Quan
Soạn: HB 23580 gửi 8785
Bắc Duyên Hà
Soạn: HB 23581 gửi 8785
Bắc Kiến Xương
Soạn: HB 23582 gửi 8785
Bình Thanh
Soạn: HB 23583 gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HB 23584 gửi 8785
Đông Hưng Hà
Soạn: HB 23585 gửi 8785
Đông Thụy Anh
Soạn: HB 23586 gửi 8785
Đông Tiền Hải
Soạn: HB 23587 gửi 8785
Hưng Nhân
Soạn: HB 23588 gửi 8785
Lê Quý Đôn
Soạn: HB 23589 gửi 8785
Lý Bôn
Soạn: HB 23590 gửi 8785
Mê Linh
Soạn: HB 23591 gửi 8785
Nam Đông Quan
Soạn: HB 23592 gửi 8785
Nam Duyên Hà
Soạn: HB 23593 gửi 8785
Nam Tiền Hải
Soạn: HB 23594 gửi 8785
Nguyễn Du
Soạn: HB 23595 gửi 8785
Nguyễn Đức Cảnh
Soạn: HB 23596 gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HB 23597 gửi 8785
Phạm Quang Thẩm
Soạn: HB 23598 gửi 8785
Phụ Dực
Soạn: HB 23599 gửi 8785
Quỳnh Côi
Soạn: HB 23600 gửi 8785
Quỳnh Thọ
Soạn: HB 23601 gửi 8785
Tây Thụy Anh
Soạn: HB 23602 gửi 8785
Tây Tiền Hải
Soạn: HB 23603 gửi 8785
Thái Ninh
Soạn: HB 23604 gửi 8785
Thái Phúc
Soạn: HB 23605 gửi 8785
Tiên Hưng
Soạn: HB 23606 gửi 8785
Vũ Tiên
Soạn: HB 23607 gửi 8785Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm thi vào 10-Kênh thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT đầy đủ nhất ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top