Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Ninh Bình bạn soạn tin như sau:
Soạn: HB mãtrường gửi 8785Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Ninh Bình năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Ninh Bình nhiều năm liên tiếp (Xem tại đây)
Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10 Ninh Bình năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:


STT
Trường
Soạn tin
1
Bình Minh
Soạn HB 23406 gửi 8785
2
Đinh Tiên Hoàng
Soạn HB 23407 gửi 8785
3
Gia Viễn A
Soạn HB 23408 gửi 8785
4
Gia Viễn B
Soạn HB 23409 gửi 8785
5
Gia Viễn C
Soạn HB 23410 gửi 8785
6
Hoa Lư A - Hộ khẩu Hoa Lư
Soạn HB 23411 gửi 8785
7
Hoa Lư A - Hộ khẩu TPNB
Soạn HB 23412 gửi 8785
8
Kim Sơn A
Soạn HB 23413 gửi 8785
9
Kim Sơn B
Soạn HB 23414 gửi 8785
10
Kim Sơn C
Soạn HB 23415 gửi 8785
11
Nguyễn Huệ
Soạn HB 23416 gửi 8785
12
Nho Quan A
Soạn HB 23417 gửi 8785
13
Nho Quan B
Soạn HB 23418 gửi 8785
14
Nho Quan C
Soạn HB 23419 gửi 8785
15
Ninh Bình – Bạc Liêu
Soạn HB 23420 gửi 8785
16
Tạ Uyên
Soạn HB 23421 gửi 8785
17
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu Hoa Lư
Soạn HB 23422 gửi 8785
18
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu TPNB
Soạn HB 23423 gửi 8785
19
Yên Khánh A
Soạn HB 23424 gửi 8785
20
Yên Mô A
Soạn HB 23425 gửi 8785
21
Yên Mô B
Soạn HB 23426 gửi 8785
22
Ngô Thì Nhậm
Soạn HB 23427 gửi 8785
23
Vũ Duy Thanh
Soạn HB 23428 gửi 8785
24
Yên Khánh B
Soạn HB 23429 gửi 8785
25
Dân tộc Nội trú
Soạn HB 23430 gửi 8785
26
Chuyên Lương Văn Tụy

27
Chuyên Toán
Soạn HB 23431 gửi 8785
28
Chuyên Vật lí
Soạn HB 23432 gửi 8785
29
Chuyên Hoá học
Soạn HB 23433 gửi 8785
30
Chuyên Sinh học
Soạn HB 23434 gửi 8785
31
Chuyên Tin học
Soạn HB 23435 gửi 8785
32
Chuyên Ngữ văn
Soạn HB 23436 gửi 8785
33
Chuyên Lịch sử
Soạn HB 23437 gửi 8785
34
Chuyên Địa lí
Soạn HB 23438 gửi 8785
35
Chuyên Tiếng Anh
Soạn HB 23439 gửi 8785
36
Chuyên Tiếng Pháp
Soạn HB 23440 gửi 8785
37
Không chuyên
Soạn HB 23441 gửi 8785
Ghi chú: Tin nhắn trả về sẽ xếp thứ từng trường và số lượng trường cùng điểm chuẩnVề trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm thi vào 10-Kênh thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT đầy đủ nhất ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top