Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm học 2017-2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Bắc Giang bạn soạn tin như sau:Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:
Dữ liệu đang cập nhât. 
Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Bắc Giang năm học 2017-2018.
Chúng tôi Căn cứ vào:

- Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Bắc Giang các năm 2014, 2015, 2016; tỉ lệ chọi vào 10 năm 2016;
- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Bắc Giang,
- Đề thi và đáp án các môn thi …
Chúng tôi phân tích những yếu tố trên và đưa ra dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 tỉnh Bắc Giang, đồng thời xếp thứ tự điểm chuẩn dự kiến để các bạn học sinh và các bậc PHHS dễ dàng so sánh mức độ điểm chuần cao - thấp giữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
Để tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Bắc Giang soạn tin:

Soạn: HB dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Bắc Giang như sau: 
STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
Bố Hạ
Soạn HB 30484 gửi 8785
2
Cẩm Lý
Soạn HB 30485 gửi 8785
3
Hiệp Hoà 1
Soạn HB 30486 gửi 8785
4
Hiệp Hoà 2
Soạn HB 30487 gửi 8785
5
Hiệp Hoà 3
Soạn HB 30488 gửi 8785
6
Hiệp Hòa 4
Soạn HB 30489 gửi 8785
7
Lạng Giang 1
Soạn HB 30490 gửi 8785
8
Lạng Giang 2
Soạn HB 30491 gửi 8785
9
Lạng Giang 3
Soạn HB 30492 gửi 8785
10
Lục Nam
Soạn HB 30493 gửi 8785
11
Lục Ngạn 1
Soạn HB 30494 gửi 8785
12
Lục Ngạn 2
Soạn HB 30495 gửi 8785
13
Lục ngạn 3
Soạn HB 30496 gửi 8785
14
Lục Ngạn 4
Soạn HB 30497 gửi 8785
15
Lý Thường Kiệt
Soạn HB 30498 gửi 8785
16
Mỏ Trạng
Soạn HB 30499 gửi 8785
17
Ngô Sỹ Liên
Soạn HB 30500 gửi 8785
18
Nhã Nam
Soạn HB 30501 gửi 8785
19
Phương Sơn
Soạn HB 30502 gửi 8785
20
Sơn Động 1
Soạn HB 30503 gửi 8785
21
Sơn Động 2
Soạn HB 30504 gửi 8785
22
Sơn Động 3
Soạn HB 30505 gửi 8785
23
Tân Yên 1
Soạn HB 30506 gửi 8785
24
Tân Yên 2
Soạn HB 30507 gửi 8785
25
Thái Thuận
Soạn HB 30508 gửi 8785
26
Tứ Sơn
Soạn HB 30509 gửi 8785
27
Việt Yên 1
Soạn HB 30510 gửi 8785
28
Việt Yên 2
Soạn HB 30511 gửi 8785
29
Yên Dũng 1
Soạn HB 30512 gửi 8785
30
Yên Dũng 2
Soạn HB 30513 gửi 8785
31
Yên Dũng 3
Soạn HB 30514 gửi 8785
32
Yên Thế
Soạn HB 30515 gửi 8785
33
Giáp Hải
Soạn HB 30516 gửi 8785

Điểm chuẩn chuyên Bắc Giang 2017-2018


Trường Chuyên Bắc Giang
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn HB 30517 gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn HB 30518 gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn HB 30519 gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn HB 30520 gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn HB 30521 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn HB 30522 gửi 8785
Sử chuyên
Soạn HB 30523 gửi 8785
Địa chuyên
Soạn HB 30524 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn HB 30525 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên
Soạn HB 30526 gửi 8785
Tiếng Trung chuyên
Soạn HB 30527 gửi 8785


Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bắc Giang năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bắc Giang nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 của các trường THPT Tại Bắc Giang, bạn soạn tin như sau:I. Điểm chuẩn trường chuyên Tỉnh Bắc Giang năm học 2016-2017


Trường Chuyên Bắc Giang
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn HB 23269 gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn HB 23270 gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn HB 23271 gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn HB 23272 gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn HB 23273 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn HB 23274 gửi 8785
Sử chuyên
Soạn HB 23275 gửi 8785
Địa chuyên
Soạn HB 23276 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn HB 23277 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên
Soạn HB 23278 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên
Soạn HB 23279 gửi 8785


II. Điểm chuẩn các trường THPT Không chuyên tại Bắc Giang

STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Bố Hạ
Soạn HB 23738 gửi 8785
2
Cẩm Lý
Soạn HB 23739 gửi 8785
3
Hiệp Hoà số 1
Soạn HB 23740 gửi 8785
4
Hiệp Hoà số 2
Soạn HB 23741 gửi 8785
5
Hiệp Hoà số 3
Soạn HB 23742 gửi 8785
6
Hiệp Hòa số 4
Soạn HB 23743 gửi 8785
7
Lạng Giang số 1
Soạn HB 23744 gửi 8785
8
Lạng Giang số 2
Soạn HB 23745 gửi 8785
9
Lạng Giang số 3
Soạn HB 23746 gửi 8785
10
Lục Nam
Soạn HB 23747 gửi 8785
11
Lục Ngạn số 1
Soạn HB 23748 gửi 8785
12
Lục Ngạn số 2
Soạn HB 23749 gửi 8785
13
Lục ngạn số 3
Soạn HB 23750 gửi 8785
14
Lục Ngạn số 4
Soạn HB 23751 gửi 8785
15
Lý Thường Kiệt
Soạn HB 23752 gửi 8785
16
Mỏ Trạng
Soạn HB 23753 gửi 8785
17
Ngô Sỹ Liên
Soạn HB 23754 gửi 8785
18
Nhã Nam
Soạn HB 23755 gửi 8785
19
Phương Sơn
Soạn HB 23756 gửi 8785
20
Sơn Động số 1
Soạn HB 23757 gửi 8785
21
Sơn Động số 2
Soạn HB 23758 gửi 8785
22
Sơn Động số 3
Soạn HB 23759 gửi 8785
23
Tân Yên số 1
Soạn HB 23760 gửi 8785
24
Tân Yên số 2
Soạn HB 23761 gửi 8785
25
Thái Thuận
Soạn HB 23762 gửi 8785
26
Tứ Sơn
Soạn HB 23763 gửi 8785
27
Việt Yên số 1
Soạn HB 23764 gửi 8785
28
Việt Yên số 2
Soạn HB 23765 gửi 8785
29
Yên Dũng số 1
Soạn HB 23766 gửi 8785
30
Yên Dũng số 2
Soạn HB 23767 gửi 8785
31
Yên Dũng số 3
Soạn HB 23768 gửi 8785
32
Yên Thế
Soạn HB 23769 gửi 8785
33
Giáp Hải
Soạn HB 23770 gửi 8785
Dự kiến 2017


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm thi vào 10-Kênh thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT đầy đủ nhất ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top