Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Nghệ An

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An năm học 2017 - 2018


Đang cập nhật
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  Nghệ An năm học 2016 - 2017

Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau
Soạn HB daucach Mãtrường gửi 8785
Cụ thể như sau

Tên trường THPT
Soạn tin
Anh Sơn 1
Soạn HB  24202 gửi 8785
Diễn Châu 2
Soạn HB  24203 gửi 8785
Diễn Châu 3
Soạn HB  24204 gửi 8785
Diễn Châu 4
Soạn HB  24205 gửi 8785
Diễn Châu 5
Soạn HB  24206 gửi 8785
Đô Lương 1
Soạn HB  24207 gửi 8785
Đô Lương 2
Soạn HB  24208 gửi 8785
Đô Lương 3
Soạn HB  24209 gửi 8785
Đô Lương 4
Soạn HB  24210 gửi 8785
Đông Hiếu
Soạn HB  24211 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn HB  24212 gửi 8785
Kim Liên
Soạn HB  24213 gửi 8785
Nam Đàn 1
Soạn HB  24214 gửi 8785
Nguyễn Đức Mậu
Soạn HB  24215 gửi 8785
Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu)
Soạn HB  24216 gửi 8785
Phạm Hồng Thái
Soạn HB  24217 gửi 8785
Phan Đăng Lưu
Soạn HB  24218 gửi 8785
Quỳ Hợp
Soạn HB  24219 gửi 8785
Quỳnh Lưu 1
Soạn HB  24220 gửi 8785
Quỳnh Lưu 2
Soạn HB  24221 gửi 8785
Quỳnh Lưu 3
Soạn HB  24222 gửi 8785
Quỳnh Lưu 4
Soạn HB  24223 gửi 8785
Tân Kỳ 3
Soạn HB  24224 gửi 8785
Tây Hiếu
Soạn HB  24225 gửi 8785
Yên Thành 2
Soạn HB  24226 gửi 8785Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm thi vào 10-Kênh thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT đầy đủ nhất ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top