Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Nghệ An

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An năm học 2017 - 2018


Đang cập nhật
Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Nghệ An năm học 2017-2018.

Căn cứ vào:
- Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Nghệ An
- Đề thi và đáp án các môn thi Toán - Văn - Ngoại ngữ.
Chúng tộ  đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 (viết tắt là DkDC2017) công lập tỉnh Nghệ An, đồng thời xếp thứ tự điểm chuẩn dự kiến để các bạn học sinh và các bậc PHHS dễ dàng so sánh mức độ cao thấp về điểm chuần giữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
Để tham khảo DkDC2017, thứ tự DkDC2017 (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 25) vào lớp 10 năm học 2017-2018 công lập tỉnh Nghệ An soạn tin:
Soạn HB dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Nghệ An như sau: 

STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
Anh Sơn 1
31891
Soạn: HB 31891 gửi 8785
2
Diễn Châu 2
31892
Soạn: HB 31892 gửi 8785
3
Diễn Châu 3
31893
Soạn: HB 31893 gửi 8785
4
Diễn Châu 4
31894
Soạn: HB 31894 gửi 8785
5
Diễn Châu 5
31895
Soạn: HB 31895 gửi 8785
6
Đô Lương 1
31896
Soạn: HB 31896 gửi 8785
7
Đô Lương 2
31897
Soạn: HB 31897 gửi 8785
8
Đô Lương 3
31898
Soạn: HB 31898 gửi 8785
9
Đô Lương 4
31899
Soạn: HB 31899 gửi 8785
10
Đông Hiếu
31900
Soạn: HB 31900 gửi 8785
11
Huỳnh Thúc Kháng
31901
Soạn: HB 31901 gửi 8785
12
Kim Liên
31902
Soạn: HB 31902 gửi 8785
13
Nam Đàn 1
31903
Soạn: HB 31903 gửi 8785
14
Nguyễn Đức Mậu
31904
Soạn: HB 31904 gửi 8785
15
Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu)
31905
Soạn: HB 31905 gửi 8785
16
Phạm Hồng Thái
31906
Soạn: HB 31906 gửi 8785
17
Phan Đăng Lưu
31907
Soạn: HB 31907 gửi 8785
18
Quỳ Hợp
31908
Soạn: HB 31908 gửi 8785
19
Quỳnh Lưu 1
31909
Soạn: HB 31909 gửi 8785
20
Quỳnh Lưu 2
31910
Soạn: HB 31910 gửi 8785
21
Quỳnh Lưu 3
31911
Soạn: HB 31911 gửi 8785
22
Quỳnh Lưu 4
31912
Soạn: HB 31912 gửi 8785
23
Tân Kỳ 3
31913
Soạn: HB 31913 gửi 8785
24
Tây Hiếu
31914
Soạn: HB 31914 gửi 8785
25
Yên Thành 2
31915
Soạn: HB 31915 gửi 8785


Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  Nghệ An năm học 2016 - 2017

Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau
Soạn HB daucach Mãtrường gửi 8785
Cụ thể như sau

Tên trường THPT
Soạn tin
Anh Sơn 1
Soạn HB  24202 gửi 8785
Diễn Châu 2
Soạn HB  24203 gửi 8785
Diễn Châu 3
Soạn HB  24204 gửi 8785
Diễn Châu 4
Soạn HB  24205 gửi 8785
Diễn Châu 5
Soạn HB  24206 gửi 8785
Đô Lương 1
Soạn HB  24207 gửi 8785
Đô Lương 2
Soạn HB  24208 gửi 8785
Đô Lương 3
Soạn HB  24209 gửi 8785
Đô Lương 4
Soạn HB  24210 gửi 8785
Đông Hiếu
Soạn HB  24211 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn HB  24212 gửi 8785
Kim Liên
Soạn HB  24213 gửi 8785
Nam Đàn 1
Soạn HB  24214 gửi 8785
Nguyễn Đức Mậu
Soạn HB  24215 gửi 8785
Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu)
Soạn HB  24216 gửi 8785
Phạm Hồng Thái
Soạn HB  24217 gửi 8785
Phan Đăng Lưu
Soạn HB  24218 gửi 8785
Quỳ Hợp
Soạn HB  24219 gửi 8785
Quỳnh Lưu 1
Soạn HB  24220 gửi 8785
Quỳnh Lưu 2
Soạn HB  24221 gửi 8785
Quỳnh Lưu 3
Soạn HB  24222 gửi 8785
Quỳnh Lưu 4
Soạn HB  24223 gửi 8785
Tân Kỳ 3
Soạn HB  24224 gửi 8785
Tây Hiếu
Soạn HB  24225 gửi 8785
Yên Thành 2
Soạn HB  24226 gửi 8785Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm thi vào 10-Kênh thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT đầy đủ nhất ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top