Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Lạng Sơn

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lạng Sơn năm học 2017 - 2018


Đang cập nhật  Tại Diemthivao10.net
 Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Lạng Sơn
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lạng Sơn năm học 2016 - 2017

Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau
Soạn HB daucach Mãtrường gửi 8785
Cụ thể như sau


Trường THPT
Soạn tin
Việt Bắc 
Soạn: HB 24334 gửi 8785
Hữu Lũng
Soạn: HB 24335 gửi 8785
Can Lộc
Soạn: HB 24336 gửi 8785
Đồng Đăng 
Soạn: HB 24337 gửi 8785
Bắc Sơn
Soạn: HB 24338 gửi 8785
Bình Gia
Soạn: HB 24339 gửi 8785
Chi Lăng
Soạn: HB 24340 gửi 8785
Hòa Bình
Soạn: HB 24341 gửi 8785
Văn Lãng
Soạn: HB 24342 gửi 8785
Đồng Bành
Soạn: HB 24343 gửi 8785
Tràng Định
Soạn: HB 24344 gửi 8785
Văn Quan
Soạn: HB 24345 gửi 8785
Lương Văn Tri
Soạn: HB 24346 gửi 8785
Lộc Bình
Soạn: HB 24347 gửi 8785
Vũ Lễ
Soạn: HB 24348 gửi 8785
Na Dương
Soạn: HB 24349 gửi 8785
Vân Nham
Soạn: HB 24350 gửi 8785
Đinh Lập
Soạn: HB 24351 gửi 8785
Tú Đoạn 
Soạn: HB 24352 gửi 8785Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm thi vào 10-Kênh thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT đầy đủ nhất ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top