Đim chun trúng tuyn vào lp 10 tnh Tin Giang năm hc 2017-2018

Xem đim chun vào lp 10 năm hc 2017-2018  tnh Tin Giang bn son tin như sau:
Son: HB mãtrường gi 8785

Mã trường và cách son tin c th đ ly đim chun tng trường được quy ước như sau:


Trong khi ch đi, bn có th tham kho đim chun vào lp 10 ti  tnh Tin Giang  năm 2016 hoc tham kho thng kê đim chun vào lp 10  tnh Tin Giang nhiu năm liên tiế(bm vào đây đ xem)

Đim chun vào lp 10  tnh Tin Giang năm hc 2016-2017
Đ xem đim chun lp 10  tnh Tin Giang năm 2016-2017, bn Son tin như sau:


STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Bình Đông
Soạn HB 23351 gửi 8785
2
Bình Phục Nhứt
Soạn HB 23352 gửi 8785
3
Cái Bè
Soạn HB 23353 gửi 8785
4
Chợ Gạo
Soạn HB 23354 gửi 8785
5
Đốc Binh Kiều
Soạn HB 23355 gửi 8785
6
Dưỡng Điềm
Soạn HB 23356 gửi 8785
7
Gò Công
Soạn HB 23357 gửi 8785
8
Gò Công Đông
Soạn HB 23358 gửi 8785
9
Huỳnh Văn Sâm
Soạn HB 23359 gửi 8785
10
Lê Thanh Hiền
Soạn HB 23360 gửi 8785
11
Lê Văn Phẩm
Soạn HB 23361 gửi 8785
12
Long Bình
Soạn HB 23362 gửi 8785
13
Lưu Tấn Phát
Soạn HB 23363 gửi 8785
14
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn HB 23364 gửi 8785
15
Ngô Văn Nhạc
Soạn HB 23365 gửi 8785
16
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn HB 23366 gửi 8785
17
Nguyễn Văn Côn
Soạn HB 23367 gửi 8785
18
Nguyễn Văn Thìn
Soạn HB 23368 gửi 8785
19
Nguyễn Văn Tiếp
Soạn HB 23369 gửi 8785
20
Phạm Thành Trung
Soạn HB 23370 gửi 8785
21
Phan Việt Thống
Soạn HB 23371 gửi 8785
22
Phú Thạnh
Soạn HB 23372 gửi 8785
23
Phước Thạnh
Soạn HB 23373 gửi 8785
24
Rạch Gầm - Xoài Mút
Soạn HB 23374 gửi 8785
25
Tân Hiệp
Soạn HB 23375 gửi 8785
26
Tân Phước
Soạn HB 23376 gửi 8785
27
Tân Thới
Soạn HB 23377 gửi 8785
28
Thiên Hộ Dương
Soạn HB 23378 gửi 8785
29
Thủ Khoa Huân
Soạn HB 23379 gửi 8785
30
Trần Hưng Đạo
Soạn HB 23380 gửi 8785
31
Trần Văn Hoài
Soạn HB 23381 gửi 8785
32
Trương Định
Soạn HB 23382 gửi 8785
33
Tứ Kiệt
Soạn HB 23383 gửi 8785
34
Vĩnh Bình
Soạn HB 23384 gửi 8785
35
Vĩnh Kim 
Soạn HB 23385 gửi 8785
36
Chuyên Tiền Giang
Soạn HB 23386 gửi 8785
37
Chuyên Ngữ văn
Soạn HB 23387 gửi 8785
38
Chuyên Toán
Soạn HB 23388 gửi 8785
39
Chuyên Tiếng Anh
Soạn HB 23389 gửi 8785
40
Chuyên Địa
Soạn HB 23390 gửi 8785
41
Chuyên Lý
Soạn HB 23391 gửi 8785
42
Chuyên Tin học
Soạn HB 23392 gửi 8785
43
Chuyên Hóa
Soạn HB 23393 gửi 8785
44
Chuyên Sinh
Soạn HB 23394 gửi 8785
45
Hệ Không chuyên
Soạn HB 23395 gửi 8785


Đim chun, Đim chun 2017, Tin Giang, Đim chun vào 10, Đim chun 2017Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm thi vào 10-Kênh thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT đầy đủ nhất ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top