Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định  năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh Bình Định  bạn soạn tin như sau:

Soạn: HB mãtrường gửi 8785


Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:


Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm học 2016-2017

Điểm chuẩn chuyên Bình Định năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau

Tên trường
Soạn tin
Chuyên Lê Quý Đôn 
chuyên Toán 
Soạn HB 20070  gửi 8785
chuyên Toán - Tin 
Soạn HB 20071  gửi 8785
chuyên Vật lý 
Soạn HB 20072  gửi 8785
chuyên Hóa 
Soạn HB 20073  gửi 8785
chuyên Sinh 
Soạn HB 20074  gửi 8785
chuyên Ngữ văn 
Soạn HB 20075  gửi 8785
chuyên tiếng Anh 
Soạn HB 20076  gửi 8785
lớp không chuyên 
Soạn HB 20077  gửi 8785
Điểm chuẩn các trường THPT tại tỉnh Bình Định năm học 2016-2017

STT
Tên trường
Soạn tin
1
An Lương
Soạn HB 23706  gửi 8785
2
Hòa Bình
Soạn HB 23707  gửi 8785
3
Hoài Ân
Soạn HB 23708  gửi 8785
4
Hùng Vương
Soạn HB 23709  gửi 8785
5
Lý Tự Trọng
Soạn HB 23710  gửi 8785
6
Mỹ Thọ
Soạn HB 23711  gửi 8785
7
Ngô Lê Tân
Soạn HB 23712  gửi 8785
8
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn HB 23713  gửi 8785
9
Nguyễn Diêu
Soạn HB 23714  gửi 8785
10
Nguyễn Du
Soạn HB 23715  gửi 8785
11
Nguyễn Hồng Đạo
Soạn HB 23716  gửi 8785
12
Nguyễn Hữu Quang
Soạn HB 23717  gửi 8785
13
Nguyễn Trân
Soạn HB 23718  gửi 8785
14
Quang Trung
Soạn HB 23719  gửi 8785
15
Quốc học
Soạn HB 23720  gửi 8785
16
số 1 An Nhơn 
Soạn HB 23721  gửi 8785
17
số 1 Phù Cát 
Soạn HB 23722  gửi 8785
18
số 1 Phù Mỹ 
Soạn HB 23723  gửi 8785
19
số 1 Tuy Phước
Soạn HB 23724  gửi 8785
20
số 2 An Nhơn
Soạn HB 23725  gửi 8785
21
số 2 Phù Cát
Soạn HB 23726  gửi 8785
22
số 2 Phù Mỹ
Soạn HB 23727  gửi 8785
23
số 2 Tuy Phước
Soạn HB 23728  gửi 8785
24
số 3 An Nhơn
Soạn HB 23729  gửi 8785
25
số 3 Phù Cát
Soạn HB 23730  gửi 8785
26
số 3 Tuy Phước
Soạn HB 23731  gửi 8785
27
Tăng Bạt Hổ
Soạn HB 23732  gửi 8785
28
Tây Sơn
Soạn HB 23733  gửi 8785
29
Trần Quang Diệu
Soạn HB 23734  gửi 8785
30
Trưng Vương
Soạn HB 23735  gửi 8785
31
Võ Giữ
Soạn HB 23736  gửi 8785
32
Võ Lai
Soạn HB 23737  gửi 8785
Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm thi vào 10-Kênh thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT đầy đủ nhất ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top