Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định  năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh Bình Định  bạn soạn tin như sau:


Soạn: HB mãtrường gửi 8785


Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:


Dữ liệu đang cập nhât. 

Sáng 8.6, Sở GD&ĐT công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 của hai trường chuyên trong tỉnh. Theo đó, đã có tổng cộng 439 thí sinh (TS) trúng tuyển, gồm 272 TS trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và 167 TS trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Chu Văn An.Để xem điểm chuẩn trúng tuyển mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau


Soạn HB dấu cách mãchuyên gửi 8785

Cụ thể như sau:

STT
Chuyên Lê Quý Đôn 
Soạn tin
1
chuyên Toán
31994
Soạn HB 31994  gửi 8785
2
chuyên Toán - Tin
31995
Soạn HB 31995  gửi 8785
3
chuyên Vật lý
31996
Soạn HB 31996  gửi 8785
4
chuyên Hóa
31997
Soạn HB 31997  gửi 8785
5
chuyên Sinh
31998
Soạn HB 31998  gửi 8785
6
chuyên Ngữ văn
31999
Soạn HB 31999  gửi 8785
7
chuyên tiếng Anh
32000
Soạn HB 32000  gửi 8785
8
lớp không chuyên
32001
Soạn HB 32001  gửi 8785
STT
Chuyên Chu Văn An 
Soạn tin
11
chuyên Toán
32002
Soạn HB 32002  gửi 8785
12
chuyên Toán - Tin
32003
Soạn HB 32003  gửi 8785
13
chuyên Vật lý
32004
Soạn HB 32004  gửi 8785
14
chuyên Hóa
32005
Soạn HB 32005  gửi 8785
15
chuyên Sinh
32006
Soạn HB 32006  gửi 8785
16
chuyên Ngữ văn
32007
Soạn HB 32007  gửi 8785
17
chuyên tiếng Anh
32008
Soạn HB 32008  gửi 8785
18
lớp không chuyên
32009
Soạn HB 32009  gửi 8785
Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Bình Định năm học 2017-2018.

Sau khi biết điểm thi vào lớp 10, bạn muốn biết điểm chuẩn trúng tuyển để xem điểm của mình có thể trúng tuyển hay không. Việc ước lượng, dự kiến điểm chuẩn giúp bạn có thể làm điêu đó và có những phương án dự phòng sớm.

Chúng tôi Căn cứ vào:

- Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Bình Định các năm 2014, 2015, 2016; tỉ lệ chọi vào 10 năm 2016;
- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Bình Định,
- Đề thi và đáp án các môn thi …

Chúng tôi phân tích những yếu tố trên và đưa ra dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 tỉnh Bình Định, đồng thời xếp thứ tự điểm chuẩn dự kiến để các bạn học sinh và các bậc PHHS dễ dàng so sánh mức độ điểm chuần cao - thấp giữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Để tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Bình Định soạn tin:

Soạn: HB dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống


Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Bình Định như sau: 

STT
Tên trường
Soạn tin
1
An Lương
Soạn HB 30444  gửi 8785
2
Hòa Bình
Soạn HB 30445  gửi 8785
3
Hoài Ân
Soạn HB 30446  gửi 8785
4
Hùng Vương
Soạn HB 30447  gửi 8785
5
Lý Tự Trọng
Soạn HB 30448  gửi 8785
6
Mỹ Thọ
Soạn HB 30449  gửi 8785
7
Ngô Lê Tân
Soạn HB 30450  gửi 8785
8
Nguyễn Bỉnh   Khiêm
Soạn HB 30451  gửi 8785
9
Nguyễn Diêu
Soạn HB 30452  gửi 8785
10
Nguyễn Du
Soạn HB 30453  gửi 8785
11
Nguyễn Hồng Đạo
Soạn HB 30454  gửi 8785
12
Nguyễn Hữu Quang
Soạn HB 30455  gửi 8785
13
Nguyễn Trân
Soạn HB 30456  gửi 8785
14
Quang Trung
Soạn HB 30457  gửi 8785
15
Quốc học Quy Nhơn
Soạn HB 30458  gửi 8785
16
Số 1 An Nhơn
Soạn HB 30459  gửi 8785
17
Số 1 Phù Cát
Soạn HB 30460  gửi 8785
18
Số 1 Phù Mỹ
Soạn HB 30461  gửi 8785
19
Số 1 Tuy Phước
Soạn HB 30462  gửi 8785
20
Số 2 An Nhơn
Soạn HB 30463  gửi 8785
21
Số 2 Phù Cát
Soạn HB 30464  gửi 8785
22
Số 2 Phù Mỹ
Soạn HB 30465  gửi 8785
23
Số 2 Tuy Phước
Soạn HB 30466  gửi 8785
24
Số 3 An Nhơn
Soạn HB 30467  gửi 8785
25
Số 3 Phù Cát
Soạn HB 30468  gửi 8785
26
Số 3 Tuy Phước
Soạn HB 30469  gửi 8785
27
Tăng Bạt Hổ
Soạn HB 30470  gửi 8785
28
Tây Sơn
Soạn HB 30471  gửi 8785
29
Trần Quang Diệu
Soạn HB 30472  gửi 8785
30
Trưng Vương
Soạn HB 30473  gửi 8785
31
Võ Giữ
Soạn HB 30474  gửi 8785
32
Võ Lai
Soạn HB 30475  gửi 8785

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm học 2016-2017

Điểm chuẩn chuyên Bình Định năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau

Tên trường
Soạn tin
Chuyên Lê Quý Đôn 
chuyên Toán 
Soạn HB 20070  gửi 8785
chuyên Toán - Tin 
Soạn HB 20071  gửi 8785
chuyên Vật lý 
Soạn HB 20072  gửi 8785
chuyên Hóa 
Soạn HB 20073  gửi 8785
chuyên Sinh 
Soạn HB 20074  gửi 8785
chuyên Ngữ văn 
Soạn HB 20075  gửi 8785
chuyên tiếng Anh 
Soạn HB 20076  gửi 8785
lớp không chuyên 
Soạn HB 20077  gửi 8785
Điểm chuẩn các trường THPT tại tỉnh Bình Định năm học 2016-2017

STT
Tên trường
Soạn tin
1
An Lương
Soạn HB 23706  gửi 8785
2
Hòa Bình
Soạn HB 23707  gửi 8785
3
Hoài Ân
Soạn HB 23708  gửi 8785
4
Hùng Vương
Soạn HB 23709  gửi 8785
5
Lý Tự Trọng
Soạn HB 23710  gửi 8785
6
Mỹ Thọ
Soạn HB 23711  gửi 8785
7
Ngô Lê Tân
Soạn HB 23712  gửi 8785
8
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn HB 23713  gửi 8785
9
Nguyễn Diêu
Soạn HB 23714  gửi 8785
10
Nguyễn Du
Soạn HB 23715  gửi 8785
11
Nguyễn Hồng Đạo
Soạn HB 23716  gửi 8785
12
Nguyễn Hữu Quang
Soạn HB 23717  gửi 8785
13
Nguyễn Trân
Soạn HB 23718  gửi 8785
14
Quang Trung
Soạn HB 23719  gửi 8785
15
Quốc học
Soạn HB 23720  gửi 8785
16
số 1 An Nhơn 
Soạn HB 23721  gửi 8785
17
số 1 Phù Cát 
Soạn HB 23722  gửi 8785
18
số 1 Phù Mỹ 
Soạn HB 23723  gửi 8785
19
số 1 Tuy Phước
Soạn HB 23724  gửi 8785
20
số 2 An Nhơn
Soạn HB 23725  gửi 8785
21
số 2 Phù Cát
Soạn HB 23726  gửi 8785
22
số 2 Phù Mỹ
Soạn HB 23727  gửi 8785
23
số 2 Tuy Phước
Soạn HB 23728  gửi 8785
24
số 3 An Nhơn
Soạn HB 23729  gửi 8785
25
số 3 Phù Cát
Soạn HB 23730  gửi 8785
26
số 3 Tuy Phước
Soạn HB 23731  gửi 8785
27
Tăng Bạt Hổ
Soạn HB 23732  gửi 8785
28
Tây Sơn
Soạn HB 23733  gửi 8785
29
Trần Quang Diệu
Soạn HB 23734  gửi 8785
30
Trưng Vương
Soạn HB 23735  gửi 8785
31
Võ Giữ
Soạn HB 23736  gửi 8785
32
Võ Lai
Soạn HB 23737  gửi 8785
Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
Điểm thi vào 10-Kênh thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT đầy đủ nhất ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top